AKTUALNOŚCI

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Na corocznym walnym zebraniu wspólnie podsumowaliśmy swoją działalność w minionym 2017 roku i oraz sprecyzowaliśmy plany na rok obecny.
Tak w skrócie: 
- W ubiegłym roku orkiestra wystąpiła publicznie 20 razy;
- 2 razy zagraliśmy za granicą: Rinteln i Ribnitz-Damgarten;
- przeprowadziliśmy kilka remontów siedziby, m.in. pomalowanie ściany frontowej oraz przemalowanie salki mażoretek;
- z dofinansować na realizację zadań publicznych od miasta i powiatu częściowo sfinansowaliśmy zakup tuby, flugerhornu oraz dwóch trąbek z ABS do nauki najmłodszych;
- skład poszerzył się o 4 muzyków i przez cały czas uczone gry są osoby chętne.